Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Gebruik de landelijke bouwstenen
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
Versie 2016-06-21 14:51:21
Beschrijving
Toelichting rationale Dit principe leidt ertoe dat organisaties minder voorzieningen zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke bouwstenen toeneemt. Het leidt bovendien tot standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen en draagt er aan bij dat de afnemers de overheid in haar dienstverlening als één bedrijf ervaren.
Realiseert Standaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • De voor de dienst relevante bouwstenen zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld;
  • Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst.
Cluster Standaard oplossingen
Architectuurlaag Informatiearchitectuur
Architectuurdomein Medewerkers en Applicaties
ID AP07
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online