Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:Gebruik de landelijke bouwstenen
TypeAfgeleid principe
StellingDe dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
Versie2016-06-21 14:51:21
Beschrijving
Toelichting rationaleDit principe leidt ertoe dat organisaties minder voorzieningen zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke bouwstenen toeneemt. Het leidt bovendien tot standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen en draagt er aan bij dat de afnemers de overheid in haar dienstverlening als één bedrijf ervaren.
RealiseertStandaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • De voor de dienst relevante bouwstenen zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld;
  • Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst.
ClusterStandaard oplossingen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinMedewerkers en Applicaties
IDAP07
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:07.