Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gebruik standaard oplossingen (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Gebruik standaard oplossingen
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
Versie 2016-06-15 13:14:44
Beschrijving
Toelichting rationale Dit principe is er op gericht dat afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk zullen ervaren als één organisatie. Dit vraagt om standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Organisaties hoeven minder zelf te ontwikkelen en het rendement van oplossingen neemt toe.
Realiseert Standaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
 • De voor de dienst relevante standaardoplossingen zijn geïnventariseerd voor gebieden zoals:
  • identificatie
  • authenticatie
  • autorisatie
  • onweerlegbaarheid
  • encryptie
  • semantiek
  • toegankelijkheid
  • presentatie en vormgeving
 • Oplossingen zijn op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst
Cluster Standaard oplossingen
Architectuurlaag Informatiearchitectuur
Architectuurdomein Berichten en Gegevens
ID AP06
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online