Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Architectuurdomein

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Organisatie, Producten en Diensten, Processen, Medewerkers en Applicaties, Berichten en Gegevens, Informatieuitwisseling, Technische componenten, Gegevensopslag, Netwerk, Beheer, Beveiliging en privacy
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Dienstenaanbod
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Architectuurdomeinen conform NORA 3.0
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element in een architectuurdomein in te delen.

Showing 20 pages using this property.
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Organisatie", "Producten en Diensten", "Processen", "Medewerkers en Applicaties", "Berichten en Gegevens", "Informatieuitwisseling", "Technische componenten", "Gegevensopslag", "Netwerk", "Beheer", "Beveiliging en privacy" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.