Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Architectuurdomein

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Organisatie, Producten en Diensten, Processen, Medewerkers en Applicaties, Berichten en Gegevens, Informatieuitwisseling, Technische componenten, Gegevensopslag, Netwerk, Beheer, Beveiliging en privacy
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Dienstenaanbod
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Architectuurdomeinen conform NORA 3.0
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element in een architectuurdomein in te delen.

Showing 20 pages using this property.
{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "Organisatie",
      "Producten en Diensten",
      "Processen",
      "Medewerkers en Applicaties",
      "Berichten en Gegevens",
      "Informatieuitwisseling",
      "Technische componenten",
      "Gegevensopslag",
      "Netwerk",
      "Beheer",
      "Beveiliging en privacy"
    ]
  }
}
EAR Online