Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 24 jun 2019 om 14:08 (Installed/upgraded by SmartCore)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDiDu07
StellingRecord zijn beschreven volgens standaard profielen voor metagegevens bij het Rijk.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten
Toelichting rationaleDe Rijksdienst verplicht het gebruik van metagegevens. Deze zijn noodzakelijk voor duurzame toegankelijkheid, in het bijzonder voor zoeken, inzien, begrijpen, preserveren en vernietigen. De content wordt daardoor vindbaar, interpretabel en betrouwbaar voor gebruikers. Gebruik van standaard profielen voor metadata bevordert de uitwisselbaarheid van content. De Rijksdienst gebruikt daarvoor het 'Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid'. Aanvullend op dat profiel kan het nodig om metadata te gebruiken die specifiek van toepassing is voor de context waarin de informatie moet worden gebruikt.
Toelichting implicaties
  • Vastleggen metagegevens conform standaard profielen voor metagegevens, i.c. toepassingsprofiel metagegevens rijksoverheid en metagegevensschema’s van de ministeries.
  • Vaststellen eventuele noodzaak tot aanvulling op standaard profielen en zo nodig de metagegevens aanvullen.
  • Waar mogelijk metagegevens automatisch genereerbaar maken.
BeschrijvingAls principe is dit een op het Rijk toegespitste verdieping van NORA principe AP17. De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk toepassingsprofiel metadata, dat recht doet aan de concerngedachte. Er ontstaat daardoor een hiërarchie van toepassingsprofielen, van rijksbreed naar organisatie- en zelfs systeemspecifiek. Door toenemend (her)gebruik van (standaard) bouwstenen en informatie (o.a. basisregisters) zal de hiërarchie van profielen minder stijl worden, waardoor de uitwisselbaarheid van informatie binnen en door de Rijksdienst zal verbeteren.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/15
Versiebeheer150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR14. Daartoe zijn de stelling, de rationale en de implicaties aangescherpt. Het principe is daarmee toegespitst op het gebruik van standaard profielen van het Rijk, i.p.v. op het sec beschrijven van records. Hiermee is het principe ook beter in lijn met NORA AP17. Tevens is een aanvullende beschrijving opgenomen met o.a. een verwijzing naar het bovenliggende NORA principe. Tot slot is ook een extra bronverwijzing opgenomen naar de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid. 150224 - Stelling aangescherpt ; Rationale en implicaties aangescherpt en aangevuld.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegdGeabstraheerd van bron
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegdRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
Document generator (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
HR Metadata (Bouwsteen)RealiseertDiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
Doc-Direct (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
Document generator (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Metagegevens zijn vastgelegd
HR Metadata (Bouwsteen)Realiseert principeDiDu: Metagegevens zijn vastgelegd

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:08.