Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BFM: Primaire functies

Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst, onderdeel primaire functies

De figuur schetst een overzicht van de primaire bedrijfsfuncties van het Rijk. In de tekst worden deze verklaard.
Primaire functies betreft het cluster van bedrijfsfuncties die direct toegevoegde waarde opleveren voor de omgeving van de Rijksdienst, bestaande uit politiek, burgers en bedrijven.

Beleidsfuncties

Uitvoerende functies

EAR Online