Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

BFM: Primaire functies

Het Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst, onderdeel primaire functies

De figuur schetst een overzicht van de primaire bedrijfsfuncties van het Rijk. In de tekst worden deze verklaard.
Primaire functies betreft het cluster van bedrijfsfuncties die direct toegevoegde waarde opleveren voor de omgeving van de Rijksdienst, bestaande uit politiek, burgers en bedrijven.

Beleidsfuncties

Uitvoerende functies

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jul 2014 om 09:56.