Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Dienstverleningsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving Veel beleid wordt uitgevoerd door burgers, bedrijven en lagere overheden. Het uitvoeren van beleid als maatschappelijke dienstverlening, voor zover dit een verantwoordelijkheid is van de Rijksdienst, betreft onder andere:
  • Onderhoud publieke infrastructuren (vaarwegen, kennis- en onderwijsinfrastructuur);
  • Rechtstoepassing zoals het verlenen van vergunningen en heffen en innen van belastingen;
  • Het voeren van basisregistraties, denk aan de Basisregistratie Inkomen (Belastingdienst).
Interne informatie BFM:_Primaire_functies

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Uitvoeringsfuncties (Bedrijfsfunctie) Bestaat uit Dienstverleningsfuncties
EAR Online