Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Externe Voorlichtingsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingAlgemeen en openbaar toegankelijk maken van informatie voor burgers, bedrijven en instellingen, met als doel:
  • verhogen inzicht en kennis m.b.t. invoering en naleving van beleid, wet- en regelgeving en de doelstellingen waarop deze gericht zijn
  • bevorderen van participatie door verhoging van inzicht en kennis voor zover relevant
Interne informatieBFM:_Primaire_functies

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beleidsfuncties (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitExterne Voorlichtingsfuncties

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.