Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Beleidsvormingsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving Naar aanleiding van maatschappelijke vraagstukken beleid formuleren over de wijze waarop overheid en maatschappij met het vraagstuk zullen handelen. De functie bestaat uit o.a. de volgende stappen:
  • opdracht formuleren
  • informatie vergaren betreffende beleidsonderwerp
  • afbakening van de opdracht op basis van vergaarde informatie
  • beleidsconcept opgestellen
  • afstemming/feedback
  • vaststellen
  • publiceren van het geformuleerde beleid
Interne informatie BFM:_Primaire_functies

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Beleidsfuncties (Bedrijfsfunctie) Bestaat uit Beleidsvormingsfuncties
EAR Online