Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Beleidsvormingsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingNaar aanleiding van maatschappelijke vraagstukken beleid formuleren over de wijze waarop overheid en maatschappij met het vraagstuk zullen handelen. De functie bestaat uit o.a. de volgende stappen:
  • opdracht formuleren
  • informatie vergaren betreffende beleidsonderwerp
  • afbakening van de opdracht op basis van vergaarde informatie
  • beleidsconcept opgestellen
  • afstemming/feedback
  • vaststellen
  • publiceren van het geformuleerde beleid
Interne informatieBFM:_Primaire_functies

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beleidsfuncties (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitBeleidsvormingsfuncties

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.