Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Beleidsfuncties

Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)


Eigenschappen

Beschrijving

De beleidsfuncties hebben betrekking op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, gericht op maatschappelijke doelstellingen zoals economische ontwikkeling, werkgelegenheid, volksgezondheid, et cetera.

Een eerste decompositie van de beleidsfunctie is deze naar fase in het beleidsproces:

  1. beleidsvormingsfuncties
  2. beleidsimplementatiefuncties en
  3. beleidsevaluatiefuncties.

De beleidsuitvoering (dienstverlening, handhaving) is onderdeel van het primaire proces en geen subfunctie binnen het cluster beleidsfuncties. Hierin zijn ook onderdelen van een Deming cirkel herkenbaar (Plan, Do, Check, Act). De beleidsimplementatie is verder gedecomponeerd naar een aantal aspecten met eigen producten/diensten, maar grote onderlinge samenhang:

  1. regievoering
  2. ontwerpen wet en regelgeving
  3. ontwerpen producten, processen organisatie en ICT en
  4. voorlichting.
Externe informatie http://www.wikixl.nl/wiki/ear/index.php/BFM:_Primaire_functies


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Beleidsfuncties Bestaat uit


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online