Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Beleidsimplementatiefuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving Een Ministerie geeft opdracht tot uitvoering van het vastgestelde beleid aan publieke en/of semi-publieke organisaties. Dit is vaak een uitvoeringsorganisaties resorterend onder het betreffende ministerie. De formele bevoegdheid blijft bij het Ministerie. Voorbeelden van beleidsuitvoerende processen zijn 'kentekenregistratie' bij de RDW of de 'verwerking van kennisgevingen voor het transport van gevaarlijke afvalstoffen (EVOA)' bij DGM.
Interne informatie BFM:_Primaire_functies

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Beleidsfuncties (Bedrijfsfunctie) Bestaat uit Beleidsimplementatiefuncties
EAR Online