Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Beleidsevaluatiefuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving De uitvoering van vastgesteld beleid moet leiden tot het beoogde beleidseffect. Door evaluatie van de effecten van de uitvoering wordt gemeten in hoeverre de beoogde beleidsdoelstellingen worden gehaald.
Interne informatie BFM:_Primaire_functies

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Beleidsfuncties (Bedrijfsfunctie) Bestaat uit Beleidsevaluatiefuncties
EAR Online