Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Wetsontwikkelfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingVoor effectieve uitvoering van vastgesteld beleid is vaak uitbreiding en/of aanpassing van regelgeving benodigd. Daarvoor ontwikkelt men wet- en regelgeving. Globaal doorloopt een dergelijke ontwikkeling de volgende stappen:
  • Onderkennen van de aanleiding (maatschappelijk vraagstuk, regeringsbeleid, ...)
  • Onderkennen behoefte aan regelgeving
  • Uitwerken door ministerie(s) in wetsvoorstel (namens kabinet of kamer)
  • Toetsing/goedkeuring voorstel Tweede Kamer
  • Toetsing/goedkeuring voorstel Eerste Kamer
  • Ondertekening en publicatie Staatscourant
Interne informatieBFM:_Primaire_functies

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beleidsfuncties (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitWetsontwikkelfuncties

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.