Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Toepassing

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 9 pages using this property.
A
Informatiesystemen voor beheer waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering.  +
Opstellen architectuur van informatievoorziening bij Rijksorganisaties  +
B
Beveiligen informatievoorziening bij en/of door Rijksorganisaties  +
Informatiesystemen die verwijzen naar concrete wet- en regelgeving  +
C
DMS en CMS systemen van overheidsinstellingen  +
D
ICT-systemen voor e-mail en domainname services (DNS)  +
ICT-systemen die domainname services (DNS) gebruiken  +
Gestructureerde gegevensuitwisseling met GDI-voorzieningen  +
E
Informatiesystemen voor loopbaanontwikkeling en competenties van personen  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.