Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementrelatie

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Showing 20 pages using this property.
A
Geabstraheerd van bron  +
Realiseert  +
Bestaat uit  +
Groepeert  +
Realiseert  +
Wordt gebruikt door  +
B
Geabstraheerd van bron  +
Realiseert  +
Bestaat uit  +
Is toegewezen aan  +
Is gerelateerd aan  +
Groepeert  +
Heeft contract  +
Ondersteunt bedrijfsfunctie  +
Realiseert principe  +
Voldoet aan  +
C
Voldoet aan  +
D
Bestaat uit  +
Geabstraheerd van bron  +
Gerealiseerd door bedrijfsfunctie  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.