Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Applicatiedienst

Basisgegevens

Kennismodel Kennismodel EAR
Icoon Applicatiedienst.png
Definitie
Primaire categorie Applicatiediensten
Overige categorieën Applicatieservices
Opmaaksjabloon Standaardelementopmaak
Bron
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary (Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

Eigenschappen Beschrijving, Externe informatie, Architectuurcomponent, Werkingsgebied, Informatiseringsdomein


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Applicatiedienst Wordt gebruikt door Dienst


Toegestane relaties naar dit elementtype

Vertrekpunt Elementrelatie Eindpunten
Applicatiecomponent Realiseert Applicatiedienst
Infrastructuurdienst Wordt gebruikt door Applicatiedienst


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Applicatiedienst te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)In de EAR wordt applicatiedienst als volgt gedefinieerd in de bijlage bij het rijksregister I-diensten (legenda). Het kennismodel kent ook dit begrip als element. Dat betekent dat we hier nog nader naar moeten kijken i.v.m. overlap.

Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringdomeinen.

(Uit DA DiDu) Met applicatie wordt bedoeld een op gebruikersbehoeften afgestemde samenstelling van voorzieningen gericht op het leveren van één of meer informatiediensten. Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud. legenda)

EAR Online