Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Applicatiedienst

Kennismodel
:
Definitie
:
Toelichting op formulier
:
Primaire categorie
:
Overige categorieën
:
Opmaaksjabloon
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:

Toegestane eigenschappen

Toegestane relaties

Uit kennismodel...
:
Toegestane eindpunten
:

In de EAR wordt applicatiedienst als volgt gedefinieerd in de bijlage bij het rijksregister I-diensten (legenda). Het kennismodel kent ook dit begrip als element. Dat betekent dat we hier nog nader naar moeten kijken i.v.m. overlap.

Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringdomeinen.

(Uit DA DiDu) Met applicatie wordt bedoeld een op gebruikersbehoeften afgestemde samenstelling van voorzieningen gericht op het leveren van één of meer informatiediensten. Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud. legenda)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.