Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Categorie:Applicatiediensten


 
Applicatiedienst.png


Om een nieuw element van type Applicatiedienst te maken, vul de naam in en klik op de button:
Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringdomeinen.

(Uit DA DiDu) Met applicatie wordt bedoeld een op gebruikersbehoeften afgestemde samenstelling van voorzieningen gericht op het leveren van één of meer informatiediensten. Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud.

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jul 2014 om 09:56.