Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Visie Informatiebeveiliging

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Visie Informatiebeveiliging
Beschrijving Deze visie behandelt achtereenvolgens de ontwikkelingen die als achtergrond hebben gediend voor de visie, een uitwerking van de gewenste situatie en geeft een aanzet tot de focuspunten die richting moeten geven aan deze visie.
Publicatiedatum 2011-03-01
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Visie informatiebeveiliging Rijksdienst
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Visie Informatiebeveiliging legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
IB: Gebruiker centraal Geabstraheerd van bron Visie Informatiebeveiliging
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging Geabstraheerd van bron Visie Informatiebeveiliging
EAR Online