Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid
Beschrijving behorend bij versie 2.5 d.d. 15 juli 2009 van de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie - Dit Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (‘Toepassingsprofiel Rijk’) bevat rijksbrede afspraken over welke metagegevens minimaal nodig zijn en over de manier waarop die gegevens binnen de rijksoverheid worden vastgelegd. Het beschrijft hoe ministeries de afspraken kunnen toepassen bij het inrichten van hun (digitale) informatiesystemen.
Publicatiedatum 2010-12-09
Organisatie KennisLAB
Type Bron Afspraak
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) [1]
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten


Elementrelaties

Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Richtlijn metagegevens overheid.

EAR Online