Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Richtlijn metagegevens overheid

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Richtlijn metagegevens overheid
Beschrijving

Metadata vormen een belangrijk aspect van informatiebeheer. Het toekennen van metadata aan informatie komt ten goede aan de vindbaarheid, de interpreteerbaarheid, de uitwisselbaarheid, de betrouwbaarheid, de beveiliging, de toegankelijkheid en het beheer van informatie.

De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de uitwerking van NEN-ISO 23081 voor gebruik binnen de Nederlandse overheid en vormt het kader voor alle systemen waarin of waarmee informatie wordt beheerd. De Richtlijn kan beschouwd worden als een metagegevensschema zoals vermeld in artikel 19 van de Archiefregeling.
Toelichting

De richtlijn omvat:

  • het document dat de richtlijn omschrijft;
  • een toelichting op de richtlijn;
  • het toepassingsprofiel voor de Rijksoverheid.
Alle documentatie is verkrijgbaar vanaf de website van Nationaal Archief.
Publicatiedatum 2009-07-15
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Documentatie via website Nationaal Archief
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten


Elementrelaties

Richtlijn metagegevens overheid legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online