Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Streefbeeld TPAW 2015

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Streefbeeld TPAW 2015
Beschrijving Over bedrijfsvoeringkolommen is een gezamenlijk beeld opgesteld, om de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facilitair, ICT en HRM integraal te kunnen bezien. In2013 is dit integrale beeld uitgewerkt in een Streefbeeld Tijd-, Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW), wat op 13 november is vastgesteld in de ICBR. Het streefbeeld TPAW is een ambitiedocument waarin kort en bondig staat samengevat hoe de rijksambtenaar TPAW moet kunnen werken in 2017. Het kan gezien worden als kompas dat richting geeft voor de komende jaren en tevens laat zien dat het realiseren van TPAW een interdisciplinair en domeinoverstijgend karakter heeft. Op basis van het Streefbeeld TPAW bestaat een gedeeld beeld over wat TPAW inhoudt, kan de samenhang worden bewaakt tussen de programma’s en projecten van IC’s en departementen die het streefbeeld mogelijk maken en kan communicatie plaatsvinden over de voorgenomen richting.
Publicatiedatum 2013-10-25
Organisatie ICBR, november 2013
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Streefbeeld TPAW
Informatiseringsdomein Werkplekdiensten


Elementrelaties

Streefbeeld TPAW 2015 legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
WPD: Flexibele werkruimte Geabstraheerd van bron Streefbeeld TPAW 2015
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Geabstraheerd van bron Streefbeeld TPAW 2015
EAR Online