Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

SEPA

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID SEPA
Beschrijving De SEPA-standaarden zijn bedoeld voor giraal betalingsverkeer in euro in Europa (incl.binnenlands betalingsverkeer). De standaarden beschrijven de semantiek en bedrijfsregels voor overboekingen en incasso’s. Vanwege de Europees verplichte en brede adoptie van de standaard is opname op de lijst niet meer nodig.
Toelichting De standaard is verwijderd van de lijst met standaarden i.v.m. Europese wetgeving waardoor alle Europese lidstaten deze standaarden hebben geadopteerd.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/sepa
Soort standaard PTLU standaard
Status Afgevoerd
Architectuurcomponent Functionaliteit
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder European Payments Control
Vastgesteld door College Standaardisatie

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
P-Direkt (Bouwsteen) Realiseert SEPA
Rijks Incasso Systeem (Bouwsteen) Realiseert SEPA
P-Direkt (Bouwsteen) Voldoet aan SEPA
Rijks Incasso Systeem (Bouwsteen) Voldoet aan SEPA
EAR Online