Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Rijks Incasso Systeem

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDRijks Incasso Systeem
BeschrijvingMet het project Rijksincasso, onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst, wil de rijksoverheid alle vorderingen door één organisatie laten innen. Dat zou een efficiencywinst van zo’n veertig miljoen opleveren. Je kunt echter ook de opbrengst van incasso aanzienlijk meer verhogen, door slimmer te incasseren.
Externe informatiehttp://ibestuur.nl/partner-cgi/slimmer-incasseren-levert-de-maatschappij-miljoenen-op
ArchitectuurcomponentDiensten
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Intern - ExternExtern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Rijks Incasso SysteemRealiseert principe
Rijks Incasso SysteemVoldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:12.