Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijks Incasso Systeem

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Rijks Incasso Systeem
Beschrijving Met het project Rijksincasso, onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst, wil de rijksoverheid alle vorderingen door één organisatie laten innen. Dat zou een efficiencywinst van zo’n veertig miljoen opleveren. Je kunt echter ook de opbrengst van incasso aanzienlijk meer verhogen, door slimmer te incasseren.
Externe informatie http://ibestuur.nl/partner-cgi/slimmer-incasseren-levert-de-maatschappij-miljoenen-op
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Intern - Extern Extern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijks Incasso Systeem Realiseert principe
Rijks Incasso Systeem Voldoet aan

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online