Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Ondernemersplein

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Ondernemersplein
Beschrijving Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie.
Externe informatie http://www.ondernemersplein.nl/over-ondernemersplein/
Architectuurcomponent Bedrijfsprocessen
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Ondernemersplein Ondersteunt bedrijfsfunctie
Ondernemersplein Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online