Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Doelarchitectuur DWR-Zoeken

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDWR-Zoeken (doelarchitectuur)
BeschrijvingDWR-Zoeken is/wordt dé standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen. De scope (reikwijdte; toepassinggebied) van de generieke zoekdienst van het Rijk is breed georiënteerd: de Rijksdienst (intern) en burgers en bedrijven (extern).

De doelarchitectuur geeft richting en normen aan de ontwikkeling van de functie, aansluitend op de uitgangspunten uit de Functionele Doelarchitectuur DWR.

De doelarchitectuur beschrijft:

  1. Inzicht in een gemeenschappelijk (toetsing)kader voor DWR-Zoeken door het beschrijven van 10 principes (richtinggevende uitspraken)
  2. Inzicht in de implicaties die dit heeft voor business en ICT
  3. Inzicht in de te nemen stappen voor 2013 en verder (roadmap)
Op basis van de doelarchitectuur DWR-Zoeken heeft een verdiepingslag plaatsgevonden in de vorm van een programma van eisen (PvE) in 4 blokken, t.w. eisen van de gebruiker , eisen ten behoeve van beheer, technische eisen en eisen aan de leverancier. Dit PvE is uitgangspunt voor aanbesteding.
ToelichtingDe doelarchitectuur en het programma van eisen zijn met brede vertegenwoordiging uit het Rijk tot stand gebracht, d.w.z.: gebruikers vanuit diverse departementen, (technisch en functioneel) beheerders, superusers, informatiespecialisten en architecten. De documenten vormen tezamen het fundament voor DWR-Zoeken, d.w.z.: de uitgangspunten voor DWR-Zoeken ten aanzien realisatie, beheer en governance.
Publicatiedatum2013/05/14
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vaststelling Doelarchitectuur DWR-Zoeken (Doel)Geabstraheerd van bronDoelarchitectuur DWR-Zoeken

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.