Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Digitale duurzaamheid

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Een situatie waarin digitale documenten (in de brede zin van het woord) die ten behoeve van wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard moeten worden, op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn en –wanneer van toepassing- binnen de daarvoor gestelde termijn vernietigd worden].
Bron Doelarchitectuur digitale duurzaamheid juni 2012
Interne informatie Media:Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (v1.0).pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Informatiehuishouding Is gerelateerd aan Digitale duurzaamheid
Record Is gerelateerd aan Digitale duurzaamheid
EAR Online