Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Informatiehuishouding

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en/op de opslag en/of archivering van informatie.
Bron

Algemene rekenkamer: de informatiehuishouding van het Rijk

stuk 32 307 Tweede Kamer der Staten Generaal
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Informatiehuishouding Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online