Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Record

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en bewaard om te voldoen aan wettelijke en/of administratieve eisen en/of maatschappelijke behoeften.
Bron NEN2082: “Archiefstuk”
Interne informatie Media:Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (v1.0).pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Record Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online