Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-diensten

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 24 jun 2019 om 15:13 (Installed/upgraded by SmartCore)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDSourcing03
StellingUitvoering van generieke i-diensten concentreert de Rijksdienst in shared services.
InformatiseringsdomeinSourcing
Toelichting rationaleVanuit één geconcentreerd punt verlenen van generieke diensten en het meervoudig afnemen ervan, verbetert de efficiency en draagt bij aan de vorming van een compacte Rijksdienst.
Toelichting implicaties
  • Generieke I-diensten van het Rijk moeten bekend, beschreven en ontkoppelbaar c.q. sourcebaar zijn.
  • Generiek i-kerndiensten als shared services uit laten voeren door centraal aangestuurde combinatie van shared service organisaties, die tezamen de mix van I-diensten leveren waarmee ze de behoeften aan generieke I-diensten afdekken.
  • I-diensten die worden uitbesteed aan het bedrijfsleven regisseren vanuit de centrale rijksoverheid in rijksbrede partnerschappen en raamcontracten.
  • Maak gebruik van preferred suppliers (verdeeld over de sourcingkavels)
  • Op rijksniveau zijn de strategische partners preferred suppliers voor de generieke diensten.
  • Besteedt bij voorkeur uit aan integrators. Feitelijke uitvoering kan door onder aanneming in meerdere handen liggen. De SSO’s zijn voor de Rijksdienst de integrators.
  • Generieke i-diensten niet langdurig bij eenzelfde aanbieder sourcen. Zorg voor de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging.
  • Besteed generieke diensten bij voorkeur pas uit aan de markt als je ze zelf beheerst.
  • Binnen een architectuurdomein worden architectuurstandaarden gehanteerd. Producten en diensten voor zo’n standaard kunnen door meerdere partijen worden geleverd.
BeschrijvingEen belangrijke randvoorwaarde is dat eindgebruikers binnen de Rijksoverheid hun ‘single point of contact (1-loket)’ behouden. Ze worden door (andere) sourcing niet geconfronteerd met verschillende loketten voor verschillende generieke en gemeenschappelijke I-diensten. Dit zal nog verdere uitwerking krijgen via een nog in ontwikkeling zijnd basisprincipe 'Gebruikersgerichtheid'.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/09/01
Versiebeheer150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-dienstenGeabstraheerd van bron
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-dienstenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 jul 2024 om 19:44.