Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDWbp - Wet Bescherming Persoonsgegevens
BeschrijvingDe belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht.
Publicatiedatum2000/07/02
Type BronWet
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)Tekst WBP
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.