Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Tweedekamerbrief eID-Stelsel en DigiD-kaart

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID EID-Stelsel en DigiD-kaart (Tweedekamerbrief)
Beschrijving Brief aan Tweede Kamer over eID-Stelsel en DigiD-kaart. Met deze brief wordt de TK geinformeerd over de invoering van het eID Stelsel, de plek daarbinnen van de voorgenomen DigiD-kaart en een aantal belangrijke aspecten zoals privacy, toezicht, publiek-private samenwerking en ontwikkelingen binnen Europa.
Toelichting

Met deze brief wordt de TK geinformeerd over de invoering van het eID Stelsel, de plek daarbinnen van de voorgenomen DigiD-kaart en een aantal belangrijke aspecten zoals privacy, toezicht, publiek-private samenwerking en ontwikkelingen binnen Europa. Tot nu toe hebben publieke en private organisaties hun eigen oplossingen bedacht voor online identificatie. Deze oplossingen zijn onderling niet of beperkt uitwisselbaar en in een aantal gevallen niet meer toereikend, zoals bij transacties waarbij privacygevoelige informatie wordt uitgewisseld. Het investeren in nieuwe voorzieningen met een hoger betrouwbaarheidsniveau is kostbaar voor deze organisaties. Daarom wordt gestreefd naar een stelsel met publiek en private partijen om kosten te spreiden. Bovendien moeten kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing worden voorkomen (lees: Diginotar). De ministeries van BZK en EZ, enkele grote uitvoeringsorganisaties en

medeoverheden hebben daarom in 2012 een strategische verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een publiek-privaat stelsel voor elektronische identificatie (het eID Stelsel). Beoogd onderdeel van dat stelsel wordt de invoering van een publiek uitgegeven eID middel met een hoog betrouwbaarheidsniveau (DigiD-kaart)
Publicatiedatum 2018-03-13T03:12:42
Organisatie BZK
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html


Elementrelaties

Tweedekamerbrief eID-Stelsel en DigiD-kaart legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online