Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Tweedekamerbrief eID-Stelsel en DigiD-kaart

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDEID-Stelsel en DigiD-kaart (Tweedekamerbrief)
BeschrijvingBrief aan Tweede Kamer over eID-Stelsel en DigiD-kaart. Met deze brief wordt de TK geinformeerd over de invoering van het eID Stelsel, de plek daarbinnen van de voorgenomen DigiD-kaart en een aantal belangrijke aspecten zoals privacy, toezicht, publiek-private samenwerking en ontwikkelingen binnen Europa.
ToelichtingMet deze brief wordt de TK geinformeerd over de invoering van het eID Stelsel,

de plek daarbinnen van de voorgenomen DigiD-kaart en een aantal belangrijke aspecten zoals privacy, toezicht, publiek-private samenwerking en ontwikkelingen binnen Europa. Tot nu toe hebben publieke en private organisaties hun eigen oplossingen bedacht voor online identificatie. Deze oplossingen zijn onderling niet of beperkt uitwisselbaar en in een aantal gevallen niet meer toereikend, zoals bij transacties waarbij privacygevoelige informatie wordt uitgewisseld. Het investeren in nieuwe voorzieningen met een hoger betrouwbaarheidsniveau is kostbaar voor deze organisaties. Daarom wordt gestreefd naar een stelsel met publiek en private partijen om kosten te spreiden. Bovendien moeten kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing worden voorkomen (lees: Diginotar). De ministeries van BZK en EZ, enkele grote uitvoeringsorganisaties en

medeoverheden hebben daarom in 2012 een strategische verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een publiek-privaat stelsel voor elektronische identificatie (het eID Stelsel). Beoogd onderdeel van dat stelsel wordt de invoering van een publiek uitgegeven eID middel met een hoog betrouwbaarheidsniveau (DigiD-kaart)
OrganisatieBZK
Type BronOverig
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatiehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:14.