Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Technische infrastructuur

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het geheel van apparatuur en netwerkvoorzieningen. Synoniem: Hardwareconfiguratie
Bron Guido Baayens, Hans Tönissen: Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode. Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting. 2009. blz 197 en 198.
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Technische infrastructuur Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online