Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksinfrastructruur

 
Begrip.png

Eigenschappen

Beschrijving Het geheel van Rijksbreed aangeboden E-voorzieningen waarvan het gebruik verplicht is. De Rijksinfrastructuur is daarmee een aanvulling op de Basisinfrastructuur. De voorzieningen kunnen ook worden aangemerkt als essentiële bouwstenen voor andere voorzieningen.
Bron Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid NUP E-overheid bouw mee aan betere dienstverlening
Status Afgevoerd
Versiebeheer 170301 - Afgevoerd omdat definitie verouderd is en overlapt met definitie van Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur.
Gebruik hoofdletters Nee

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online