Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Deze I-infrastructuur omvat de ICT-infrastructuur, de informatiehuishouding en de besturing daarvan. Het gaat daarbij om generieke kaders, diensten en producten die, in het kader van standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen de rijksdienst. Wanneer een onderdeel van het Rijk de functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te richten.
Interne informatie Media:140430 Bijlagen Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten v1.05.pdf
Externe informatie (t)
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Generieke Digitale Infrastructuur Is gerelateerd aan Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur
EAR Online