Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijks Application Store (RAS)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Rijks Application Store (RAS)
Beschrijving

De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de “I-infrastructuur voor de rijksambtenaar”, zoals beschreven in de I-Strategie. De position paper RAS beschrijft de uitgangspunten en kaders voor de RAS als generieke dienst. De paper is gebaseerd op de I-Strategie, de bestaande doelarchitecturen voor DWR en de GRC en de activiteiten vanuit het ICCIO* en de Supplyboard.

De doelarchitectuur RAS is de uitwerking van position paper. Deze is richtinggevend voor de ontwikkeling van de RAS als enterprise appstore binnen de gesloten rijkscloud (GRC).
Toelichting RAS is een centrale distributie dienst voor alle functionaliteit die in de vorm van software of op andere wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld. Centraal staat het selfservice concept, waarbij de medewerker zelf kiest voor installeren en/of de-installeren van aangeboden functionaliteit vanuit RAS. Er is sprake van gecontroleerde toegang waarbij gebruik wordt gemaakt van het centrale authenticatie- en autorisatieproces binnen de GRC. De RAS is geschikt voor alle apparaten (en bijhorende besturingssystemen) die als onderdeel van een werkplekdienst binnen de GRC beschikbaar zijn. Daarmee ook deels voor werkplekdiensten gebaseerd op het “bring your own” of “choose your own” concept. De software die RAS aanbiedt, voldoet aan vooraf getoetste criteria, zoals beveiliging, ontwikkelstandaarden en toepassing van de Rijkshuisstijl.
Publicatiedatum 2013-10-30
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Applicatiediensten


Elementrelaties

Rijks Application Store (RAS) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Vaststelling RijksApplicationStore (RAS) Geabstraheerd van bron Rijks Application Store (RAS)

Op 1 juli 2014 is een RijksAppStore (RAS) gelanceerd . Dit is een centrale, digitale winkel voor smartphone of tablet van waaruit je zakelijke apps kunt downloaden. Qua opzet is de RAS vergelijkbaar met bijvoorbeeld de AppStore van Apple, of Google Play Store. Nederland introduceert hiermee als eerste nationale overheid ter wereld een eigen appstore.

EAR Online