Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Projectstartarchitectuur DWR-Archief

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDWR-Archief (Projectstartarchitectuur)
BeschrijvingDe Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief is een initiële architectuur die verder zal worden uitgewerkt in een Solution Architecture van DWR-Archief. De uitgangspunten in deze PSA zijn bedoeld als startpunt voor de ontwikkeling van DWR-Archief. Als in de loop van het proces uitgangspunten significant wijzigen, wordt dit voorgelegd aan de stuurgroep en wordt de Product Board om advies worden gevraagd.
ToelichtingEen PSA is een architectuurinstrument dat projecten structuur en richting geeft. Ook wordt geborgd dat een project voldoet aan randvoorwaarden. De PSA is vooral kaderstellend en geeft globaal inzicht in de context van de te ontwikkelen voorziening en de samenhang met bestaande voorzieningen.

Hoofddoelen van de PSA zijn:

  • Ondersteuning van de besluitvorming voorafgaand aan het project/programma;
  • Kaderstellend voor architecten en ontwikkelaars tijdens de uitvoering vanhet project.
Publicatiedatum2013/07/29
Type BronAfspraak
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t) Document PSA DWR-archief
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.