Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Perifere taken

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Perifere taken zijn taken die de Rijksdienst niet perse zelf behoeft uit te voeren, maar evengoed of zelfs beter bij anderen kan uitbesteden.
Bron Afgeleid van Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk, n.a.v. speerpunt 'Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken'.
Interne informatie Media:Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk - Definitief2.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Perifere taken Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Kerntaken Is gerelateerd aan Perifere taken
EAR Online