Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Kerntaken

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Kerntaken zijn taken binnen kritische bedrijfsprocessen die om wettelijke, politieke, juridische, beveiligings- of andere redenen altijd in eigen beheer moeten worden uitgevoerd.
Bron Afgeleid uit Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk, n.a.v. speerpunt 'Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken'.
Interne informatie Media:Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk - Definitief2.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Kerntaken Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Perifere taken Is gerelateerd aan Kerntaken
EAR Online