Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Parlement

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Parlement
Beschrijving

Tot 6 april 2010 zijn alle Kamerstukken van 1995 tot heden via de databank Parlando beschikbaar. Vanaf dinsdag 6 april 2010 worden geen nieuwe Kamerstukken meer aan Parlando toegevoegd. De functie van Parlando is overgenomen door de sites:


Al deze sites zijn onderdeel van Overheid.nl.
Externe informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/, http://www.eerstekamer.nl/home, http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/index.jsp
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online