Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Parlement

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDParlement
BeschrijvingTot 6 april 2010 zijn alle Kamerstukken van 1995 tot heden via de databank Parlando beschikbaar. Vanaf dinsdag 6 april 2010 worden geen nieuwe Kamerstukken meer aan Parlando toegevoegd. De functie van Parlando is overgenomen door de sites:


Al deze sites zijn onderdeel van Overheid.nl.
Externe informatiehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/, http://www.eerstekamer.nl/home, http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/index.jsp
ArchitectuurcomponentApplicaties
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinGegevensdiensten
Intern - ExternExtern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online