Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

PIA - Privacy Impact Assessment

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID PIA - Privacy Impact Assessment (toetsmodel)
Beschrijving Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een hulpmiddel om bij ontwikkeling van beleid, en de daarmee gepaard gaande wetgeving of bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden, privacyrisico’s op gestructureerde en heldere wijze in kaart te brengen. Het PIA-toetsmodel is specifiek gericht op de Rijksdienst en bedoeld voor toepassing op alle beleidsgebieden en binnen alle rechtsdomeinen.
Toelichting Sinds 1 september 2013 moet binnen de Rijksdienst standaard een privacy impact assessment (PIA) worden uitgevoerd. Het instrument dat is ontwikkeld bestaat uit een vragenlijst en gebruiksinstructies, is opgenomen in het Integraal Afwegingskader voor Beleid en Wetgeving en het Handboek Portfolio management. Het toetsmodel is met de aanbiedingsbrief aan de TK ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer en als pdf hierbij ingesloten.
Publicatiedatum 2013/06/21
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online