Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
TypeAfgeleid principe
StellingDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
Versie2016-06-15 13:28:07
Beschrijving
Toelichting rationaleAfnemers vragen om een merkbare borging van de kwaliteit en ruimte voor feedback. De organisatie kan alleen duurzaam haar doelstellingen realiseren wanneer zij haar diensten continu aanpast aan de omstandigheden, zoals de wijzigende vraag van afnemers, wijzigingen in de eigen middelen en wetgeving of tekortkomingen in geleverde diensten. Dit betekent dat de dienstverlener op methodische wijze werkt aan de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienst. Dit veronderstelt een cyclische terugkoppeling of Plan-Do-Check-Act-cyclus (Deming-cirkel) op de kwaliteit van de dienst. NORA stelt met dit principe alleen een globale eis aan de kwaliteitsborging. NORA doet geen uitspraak over specifieke methodes of de precieze organisatie. Dit is voor de interoperabiliteit van de dienst van wezenlijk belang.
RealiseertOntvankelijk (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
 • Voor de start van de ontwikkeling van een nieuwe dienst zijn de vereisten waaraan de dienst moet voldoen schriftelijk vastgelegd.
 • monitoring vindt plaats van:
  • naleving prestatie normen
  • gebruiksstatistieken
  • Klanttevredenheid
 • feedback door afnemers wordt actief ondersteund met behulp van:
  • focusgroepen
  • klachtenprocedures
  • cliëntenraden
 • Een gestructureerd proces voor methodische verwerking van issues en voorstellen voor verandering is ingericht
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
IDAP31
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:08.