Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Openbare informatie

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Informatie van en over de Rijksdienst, die krachtens wetgeving zoals WOB en WBP toegankelijk moet zijn voor elke burger, bedrijf of instelling. Het opvragen van openbare informatie wordt niet beperkt door (wettelijke) voorwaarden zoals doelbinding, authenticatie, autorisatie, of anderszins.
Bron Wet Openbaarheid van Bestuur
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Openbare informatie Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online