Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Open data

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving (Rijks-)Overheidsgegevens welke openbaar zijn; er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op, de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak, de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders) en open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.
Externe informatie https://data.overheid.nl/
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Data Is gerelateerd aan Open data
Gegevens Is gerelateerd aan Open data
Openbare informatie Is gerelateerd aan Open data
EAR Online