Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

NORA

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDNORA
BeschrijvingDe Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is door het kabinet vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid en bevat een groot aantal ‘inrichtingsprincipes’ die overheidsorganen kunnen toepassen bij de projecten en programma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van de hoogwaardige dienstbare overheid. De NORA biedt alle overheidsorganen een handvat voor samenwerking in ketens en netwerken. Door de principes van de NORA te hanteren ontstaat samenhang in de bouw en inrichting van de iOverheid.
ToelichtingDe Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) sluit aan op de NORA en biedt een samenhangende architectuur voor de Rijksdienst. De EAR volgt MARIJ, de Model Architectuur Rijskdienst op. De EAR biedt een set multilaterale afspraken/ inrichtingsprincipes voor de informatisering in de rijksdienst en is een referentiekader voor afgeleide architecturen van departementen, -onderdelen en (rijksbrede) projecten. In de EAR worden de generieke onderdelen, zoals I-diensten ten behoeve van hergebruik en toe te passen I-standaarden van de rijksbrede I-infrastructuur samenhangend in kaart gebracht en geordend naar een zevental functionele Informatiseringsdomeinen.

Voorbeelden hiervan zijn (architectuur) kaders en normen voor de (in)richting van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR), de Gesloten Rijkscloud (GRC), de Rijks Application Store (RAS), consolidatie van Datacenters (CDC), digitale duurzaamheid, toegang (w.o. RIN, RIDM en Rijkspas), samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) en tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) en 'bring your own device' (BYOD).

De ICBR heeft de EAR in juni 2014 vastgesteld en daarbij bepaalt dat onder architectuur wordt gewerkt en dat de EAR (naast NORA) als kader fungeert voor de departementen en ICT-projecten binnen de Rijksdienst. Elk ministerie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de genoemde architecturen en daarbij behorende instrumenten volgens het «pas-toe-of-leg-uit»-principe.

Het kabinet heeft in 2008 reeds vastgesteld voor ministeries dat voor elk nieuw groot ICT-project een Project Start Architectuur (PSA) dient te worden opgesteld in lijn met NORA en MARIJ, nu dus opgevolgt door de EAR Dit kader maakt daarom deel uit van het Handboek Portfoliomanagement Projecten met een ICT-component groter dan € 5 mln.
Publicatiedatum2008/06/26
OrganisatieMinisterie van BZK
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afspraak - Gebruik open standaarden (Basisprincipe)Geabstraheerd van bronNORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:10.