Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Generieke I-Toets & Advies (GIETA)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID GIETA: Module functioneel
Beschrijving

Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de ingevulde template, leidt tot een daarop gebaseerd bestuurlijk advies. Het toetsingsproces van de Generieke I Toets & Advies bestaat uit 2 checklists. De checklist ‘functioneel’ (bijgevoegd is het sjabloon of template) wordt altijd doorlopen, zowel in geval het om een functionele vraag gaat als om een concreet te toetsen I-dienst. De checklist ‘I-dienst’ (elders op deze site opgenomen) wordt alleen doorlopen als er een concreet aanboden I-dienst moet worden getoetst. Deze checklists zijn afgestemd met de Procedure Erkenning Basisvoorzieningen die overheidsbreed ontwikkeld is in opdracht van het College Standaardisatie en waarover op 21 maart jl. in de ICCIO* een advies voor het in te nemen rijksstandpunt is vastgesteld.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)
Toelichting De checklists zijn afgestemd met de Procedure Erkenning Basisvoorzieningen die overheidsbreed ontwikkeld is in opdracht van het College Standaardisatie en waarover op 21 maart 2014 in de ICCIO een advies voor het in te nemen rijksstandpunt is vastgesteld.
Publicatiedatum 2012-04-06
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media:140430 Bijlage 1 GIETA Functioneel - Definitief.pdf


Elementrelaties

Generieke I-Toets & Advies (GIETA) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Bijlagen

EAR Online