Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GIETA: Module I-dienst

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID GIETA: Module I-dienst
Beschrijving Het toetsingsproces van de Generieke I Toets & Advies bestaat uit 2 checklists. De checklist ‘functioneel’ wordt altijd doorlopen, zowel in geval het om een functionele vraag gaat als om een concreet te toetsen I-dienst. De checklist ‘I-dienst’, waarvan het sjabloon hierbij is gevoegd, wordt alleen doorlopen als er een concreet aanboden I-dienst moet worden getoetst.
Toelichting

Deze checklists zijn afgestemd met de Procedure Erkenning Basisvoorzieningen die overheidsbreed ontwikkeld is in opdracht van het College Standaardisatie en waarover op 21 maart 2014 in de ICCIO* een advies voor het in te nemen rijksstandpunt is vastgesteld.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)
Publicatiedatum 2014-04-06
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media:140430 Bijlage 2 GIETA module I-dienst - Definitief.pdf


Elementrelaties

GIETA: Module I-dienst legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Bijlagen

EAR Online