Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GIETA: Generieke I Toets & Advies (nota)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID GIETA: Generieke I Toets & Advies (nota)
Beschrijving De Generieke I Toets & Advies is het proces, waarmee in opdracht van de verantwoordelijke bestuurder, wordt onderzocht of een functionaliteit met bijbehorende I-dienst in aanmerking komt voor categorie 4(Gemeenschappelijk verplicht gebruik: generiek gebruik).
Toelichting

Tot categorie 4 behoren I-diensten waarvan bestuurlijk is vastgesteld dat ze rijksbreed generiek en kwalitatief van voldoende niveau zijn, zodat ze verplicht gebruikt moeten worden door alle organisaties van de Rijksdienst. Deze I-diensten zijn opgenomen in het Rijksregister Generieke I-diensten en maken als zodanig deel uit van de rijksbrede I-infrastructuur. In het vervolg van deze nota worden de werking en het gebruik van GIETA nader toegelicht.

Bij deze nota horen daarom een tweetal bijlagen t.w. een Module Functionele toets en een Module I-dienst. De landschapsplaat uit de nota is hierbij separaat opgenomen.
Publicatiedatum 2012-04-17
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media:140430 Generieke I Toets Advies - Definitief.pdf


Elementrelaties

GIETA: Generieke I Toets & Advies (nota) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online