Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Diginetwerk

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Diginetwerk
Beschrijving Diginetwerk is operationeel, het koppelt besloten netwerken van diverse overheden aan elkaar, zodat er een besloten netwerk ontstaat. Overheden kunnen zo veilig gegevens uitwisselen met andere overheden.DigiNetwerk regelt de technische infrastructuur / connectiviteit die onder DigiKoppeling ligt.
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/diginetwerk/
Architectuurcomponent Netwerk
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online