Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bedrijfsproces-domein

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Afgebakend gebied van samenhangende bedrijfsprocessen, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting. Voorbeeld: Toezicht, Personeel
Bron MARIJ 1.0
Interne informatie Media:Rijksregister Generieke I-diensten.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Bedrijfsproces-domein Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online