Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bedrijfsfunctie-model (BFM)

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving

MARIJ 1.0 Een modelmatige weergave van de bedrijfsfuncties in de organisatie, waarbij de bedrijfsfuncties zijn geclusterd naar primaire ondersteunende en besturende functies.

MARIJ 2.0 Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke beschrijving van de taakgebieden (ook wel bedrijfsfuncties) van de Rijksdienst ide extern toegevoegde waarden leveren aan zijn omgeving en intern aan de onderdelen van de Rijksdeisnt zelf. In de omgeving van de Rijksdienst worden burgers, bedrijven, instellingen en andere overheidsorganisaties (provincies, gemeenten, enz.) onderscheiden.

EAR

Het bedrijfsfunctiemodel is een organisatie-onafhankelijke beschrijving van de taakgebieden (ook wel bedrijfsfuncties) van de Rijksdienst die toegevoegde waarden leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de Rijksdienst zelf. In de omgeving van de Rijksdienst worden burgers, bedrijven, instellingen en andere overheidsorganisaties (provincies, gemeenten, enz.) onderscheiden. Het model doet geen uitspraken over de wijze waarop deze toegevoegde waarden gerealiseerd worden, bijvoorbeeld via welke processen, door welke organisatieonderdelen en met welke systemen
Bron MARIJ 1.0, MARIJ 2.0 en EAR
Interne informatie Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Bedrijfsproces-domein Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Functie Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Handhaving Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Ondersteunende functie Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
PIOFACH Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Personeel / Personele functie Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Primaire functie Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Sturingsfunctie Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Uitvoeringsfunctie Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
Voorlichting Is gerelateerd aan Bedrijfsfunctie-model (BFM)
EAR Online