Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

BIR comply or explain procedure

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDBIR comply or explain procedure
BeschrijvingIn 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een “comply or explain‐regiem”. Deze nota bevat een voorstel voor de explainprocedure voor de BIR.
ToelichtingDe nota omvat zowel de explainprocedure voor de departementen (specifieke voorzieningen) als de explainprocedure voor Shared Service Organisaties (generieke of gemeenschappelijke voorzieningen).
Publicatiedatum2014/01/07
Type BronOverig
StatusAfgevoerd
Interne informatieMedia:04. A BIR explainprocedure 1.0 voor ICCIO-1-.pdf

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.